ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ SOS

Η επόμενη μέρα για τη ΔΜ περιγράφηκε, σχεδιάστηκε κι αποφασίστηκε χωρίς να ακουστεί η φωνή των κατοίκων της. Η επόμενη μέρα έφτασε! Σκοπός μας η ενημέρωση και η συμμετοχή όλων των πολιτών. Η Δημοτική Κίνηση ‘Κοζάνη-Τόπος να ζεις’ επιμένει στην συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Γιατί το αύριο της ΠΔΜ αφορά σε όλους μας και πρέπει να είμαστε παρόντες στο σχεδιασμό του!