Η ΔΕΥΑΚ πρέπει να παραμείνει βιώσιμη και κοινωφελής

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου επίσκεψη αντιπροσωπείας της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» αποτελούμενη από τον επικεφαλής Χάρη Κουζιάκη και τους Δημοτικούς Συμβούλους Γιώργο Βαλαή και Νικολέτα Πιλαλίδου στην ΔΕΥΑΚ και ακολούθησε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΔΣ Κώστα Κυτίδη και τους Διευθυντές υπηρεσιών της επιχείρησης.
Η ενημέρωση αφορούσε συνολικά την οικονομική και λειτουργική κατάσταση της ΔΕΥΑΚ με έμφαση στα χρέη που δημιουργήθηκαν προς την ΔΕΗ λόγω των νέων συνθηκών στην αγορά ενέργειας καθώς και στο παρόν και το μέλλον της Τηλεθέρμανσης.
Διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά η πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΥΑΚ κυρίως λόγω επιλογών της κυβέρνησης και της ΔΕΗ ΑΕ αλλά και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που εξακολουθεί να παρέχεται.
Από την πλευρά της Δημοτικής Κίνησης επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξη για την ανάγκη συνέχισης της απρόσκοπτης λειτουργίας της ΔΕΥΑΚ με έμφαση στην οικονομική της βιωσιμότητα μεν αλλά και στον κοινωφελή της χαρακτήρα δε.
Τέλος τονίστηκε η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής Μαλούτα για την στήριξη της ΔΕΥΑΚ μέσω πολιτικών παρεμβάσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως συνέβη σε γειτονικούς μας Δήμους, και όχι η αδιαμαρτύρητη συναίνεση σε κάθε κυβερνητική επιλογή και η μετάθεση των ευθυνών στους πολίτες του Δήμου Κοζάνης.