Από το 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης ξεκίνησε σήμερα η εκστρατεία ενημέρωσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων, της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος Κοζάνης

Από το 1ο Γυμνάσιο Κοζάνης ξεκίνησε σήμερα η εκστρατεία ενημέρωσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων, της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος Κοζάνης. Πρόκειται για πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης για την προώθηση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων. Η ενημέρωση αφορά συνολικά σε περίπου 3.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε περισσότερες από 25 σχολικές μονάδες του Δήμου.
Στόχος των δράσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση με Διαλογή στην Πηγή λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά τοπικά χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ρόλο και λόγο στην τοπική κοινωνία, προωθώντας, μέσω της συμμετοχής των ενεργών πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την δημιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς πρόσθετα οικονομικά βάρη για τον πολίτη.
#oDimosKozanisKineitai