Γενική Συνέλευση “Η δημοτική κίνηση ωριμάζει”

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


«Η Δημοτική κίνηση ωριμάζει!!!»

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας στην 2η  μετεκλογική Γενική Συνέλευση της δημοτικής κίνησης στο στέκι της κίνησης
στην Πλ. Γιολδάση,
την Παρασκευή 14/10/2011 στις 20:00 η ώρα.

Μετά από μια δημιουργική και γεμάτη δράσεις και παρεμβάσεις χρονιά και στα πλαίσια των ανοιχτών και δημοκρατικών διαδικασιών σας καλούμε στη γενική συνέλευση της κίνησης για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  • Απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς (παρεμβάσεις  και δράσεις εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου.)
  • Προγραμματισμός δράσεων για τον επόμενο χρόνο.
  • Ζητήματα οργάνωσης.

Με τιμή

Η εκτελεστική επιτροπή

«Η Δημοτική κίνηση ωριμάζει!!!»

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας στην 2η  μετεκλογική Γενική Συνέλευση της δημοτικής κίνησης στο στέκι της κίνησης
στην Πλ. Γιολδάση,
την Παρασκευή 14/10/2011 στις 20:00 η ώρα.

Μετά από μια δημιουργική και γεμάτη δράσεις και παρεμβάσεις χρονιά και στα πλαίσια των ανοιχτών και δημοκρατικών διαδικασιών σας καλούμε στη γενική συνέλευση της κίνησης για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  • Απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς (παρεμβάσεις  και δράσεις εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου.)
  • Προγραμματισμός δράσεων για τον επόμενο χρόνο.
  • Ζητήματα οργάνωσης.

Με τιμή

Η εκτελεστική επιτροπή