ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μελών της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής κίνησης για τον δήμο Κοζάνης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μελών της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής κίνησης για τον δήμο Κοζάνης.

Τετάρτη 22/9/2010

Ώρα 20:00

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ

Καλούνται όλοι οι πολίτες του Καλλικρατικού δήμου Κοζάνης, στη γενική συνέλευση της αυτοδιοικητικής κίνησης. Στην συνέλευση θα γίνει :

 

  1. απολογισμός της έως τώρα πορείας μας.
  2. παρουσίαση των κεντρικών αξόνων του προγράμματος.
  3. παρουσίαση του προγραμματισμού δράσεων.
  4. εκλογή του επικεφαλής του συνδυασμού.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει κάθε πολίτης του δήμου, που υπογράφει ανοιχτά την ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 2461300123, 6947823734.

Ήρθε η ώρα :

  • να αλλάξουμε σελίδα στον δήμο Κοζάνης.
  • να ανατρέψουμε χρεοκοπημένες πολιτικές.
  • να πούμε όχι σε ισόβιους άρχοντες και κλειστές ομάδες.
  • να εφαρμόσουμε νέες πολιτικές.

 

 

Η εκτελεστική γραμματεία.

www.toposnazeis.gr