Η δημοτική αρχή οφείλει να ξεκαθαρίσει αν υφίσταται δεοντολογικό και ηθικό θέμα με δικηγόρους – μέλη του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Η Δημοτική Κίνηση ‘’Κοζάνη Τόπος Να Ζεις’’ πληροφορήθηκε ότι ορισμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που έχουν παράλληλα και την ιδιότητα του δικηγόρου έχουν χειριστεί υποθέσεις στα δικαστήρια ενεργώντας κατά του Δήμου Κοζάνης και υπέρ των εντολέων τους.

Επειδή αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που επισείει βαριά  ευθύνη πειθαρχική,  πολιτική και ηθική, τόσο για τους ίδιους τους δημοτικούς συμβούλους – δικηγόρους, όσο και για τον Δήμαρχο και το υπόλοιπο Δ.Σ., υποβάλαμε αίτηση στις 25-11-2011 προς τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης για να μας δώσει σχετικές πληροφορίες.

Πλην όμως η απάντηση της Υπηρεσίας (έγγραφο 84677 / 12-12-2011) περισσότερο συσκότισε παρά διαλεύκανε το θέμα. Στο έγγραφο σημειώνεται ότι υπάρχουν μεν δημοτικοί σύμβουλοι – δικηγόροι αυτής της κατηγορίας, αλλά σημειώνει ότι είχαν αναλάβει «υποθέσεις κατά του Δήμου Κοζάνης για κάποιες από τις οποίες, τις χειρίζονταν πριν εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι…».

Η γενικόλογη και αμφιλεγόμενη αυτή απάντηση αφήνει  αναπάντητα τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που είχε υποβάλει γραπτώς η Κίνηση στο Δήμο:

  1. 1.             Υπάρχουν μέλη του δημοτικού συμβουλίου – δικηγόροι  [ στην τρέχουσα ή προηγούμενες θητείες των μελών του Δ.Σ.] που να έχουν χειριστεί υποθέσεις εναντίον του Δήμου Κοζάνης όσο διάστημα έχουν ή είχαν τη διπλή ιδιότητα ;
  2. 2.             Όσοι από τους δικηγόρους είχαν αναλάβει υποθέσεις κατά του Δήμου πριν εκλεγούν σύμβουλοι, συνέχισαν να στρέφονται κατά του Δήμου ή παραιτήθηκαν από τις υποθέσεις αυτές όταν ορκίσθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι ;  

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ Ν. 3463 / 2006 ] και τον πρόσφατο ‘’ Καλλικράτη’’  οι δημοτικοί σύμβουλοι, αφού ορκισθούν, έχουν υποχρέωση και καθήκον να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. Αντίθετη συμπεριφορά συνιστά παράβαση σοβαρή και επισύρει πειθαρχικές συνέπειες  που μπορεί να φθάσουν μέχρι την οριστική παύση και αφαίρεση του αξιώματος.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, ο δικηγόρος οφείλει να ασκεί το λειτούργημά του στα πλαίσια των νόμων και να αποτελεί υπόδειγμα νόμιμης συμπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Μέλος λοιπόν  δημοτικού συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα δικηγόρος – σύμφωνα και με τα παραπάνω – διαπράττει σοβαρό αδίκημα αν όσο είναι μέλος του δημοτικού συμβουλίου χειριστεί με οποιοδήποτε τρόπο υπόθεση στα δικαστήρια εντολέα του που στρέφεται κατά του Δήμου Κοζάνης. Η παράβαση αυτή δεν μπορεί να αποσιωπηθεί από τον Δήμαρχο ή τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  γιατί τότε διαπράττουν και αυτοί το αδίκημα της συγκάλυψης της παράβασης που έχει συντελεστεί .

Ο Δήμαρχος και ο  πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει  να ερευνήσουν άμεσα και γρήγορα το ζήτημα και να βεβαιώσουν ρητά  τους δημότες του Δήμου Κοζάνης ότι δεν έχουν επισημανθεί τέτοιες ενέργειες από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε τώρα, ούτε όμως και στο παρελθόν. Σε αντίθετη περίπτωση [ που απευχόμαστε] οφείλουν να αναδείξουν το ζήτημα ως μείζον ηθικό, δεοντολογικό και πολιτικό, να κινήσουν τη νόμιμη πειθαρχική διαδικασία κατά των τυχόν υπαιτίων, ενημερώνοντας παράλληλα το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης. Οποιαδήποτε δε απόκρυψη ή υποβάθμιση του ζητήματος θα δημιουργεί  πολιτική ευθύνη για τους ίδιους, επιτείνοντας την αίσθηση  παρακμής των θεσμικών λειτουργιών του Δήμου Κοζάνης ,  που διακατέχει  το σύνολο των δημοτών.

Πληρ. Λευτέρης Ιωαννίδης

Δημοτική Κίνηση

«ΚΟΖΑΝΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»