Ανακοίνωση υποψηφιότητας της Μαρίας Παπαδοπούλου για την Δημοτική Κοινότητα Κρόκου με τη Δημοτική Κίνηση “Κοζάνη – Τόπος να Ζεις”

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» καλωσορίζει με χαρά ως υποψήφια σύμβουλο για την τοπική Κοινότητα Κρόκου την Μαρία Παπαδοπούλου.

Η Μαρία Παπαδοπούλου ζει στον Κρόκο και εργάζεται ως ποδολόγος.

Διαχρονικός στόχος της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» είναι η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ της πόλης και τον τοπικών κοινοτήτων στον Δήμο Κοζάνης και η ενίσχυση των υποδομών σε όλα τα χωριά του Δήμου μας και αυτό θα επιδιώξουμε και για την δημοτική κοινότητα Κρόκου με την Μαρία Παπαδοπούλου ως σύμβουλο.
#ΔήμοςΚοζάνηςΠρωταγωνιστής
#Συμμετέχουμε_Δρούμε_Κάνουμετηδιαφορά
#οι_άνθρωποι_κάνουν_τον_τόπο
#kozani_toposnazeis