Επιχείρηση δημάρχου πήρε δουλειά από τον Δήμο

Η επιλογή του Δημάρχου Κοζάνης να αναλάβει, μέσω της εταιρίας του μετά από διαγωνισμό, την προμήθεια υλικών για το 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης εγείρει θέματα ηθικής φύσης και ενδεχομένως και νομικής.
Η Δημοτική Κίνηση μέσω της εκπροσώπου της στο ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής 2θμιας εκπαίδευσης, ανέδειξε το θέμα και καταψήφισε την πρόταση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία υπερψήφισε την λανθασμένη αυτή απόφαση. Υπάρχουν και σε αυτό το επίπεδο ευθύνες.
Ο κ. Κοκκαλιάρης ως Δήμαρχος Κοζάνης θα έπρεπε να έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να συναλλάσσεται πλέον επιχειρηματικά με τον Δήμο Κοζάνης αφού ως προϊστάμενος της κάθε δημοτικής υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι συγχρόνως ελέγχων και ελεγχόμενος καταστρατηγώντας κάθε έννοια χρηστής διοίκησης.
Αυτό που μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι ότι φαίνεται να μην έχει γίνει αντιληπτή από την Δημοτική Αρχή η πραγματική διάσταση του προβλήματος και αντιδρά σαν να μη συνέβη τίποτα σοβαρό.
Η άσκηση δημόσιας διοίκησης εκ μέρους ατόμων που δεν έχουν αντιληφθεί τον ρόλο τους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση που κατέχουν μπορεί υπό συνθήκες να καταστεί ακόμη και επικίνδυνη.
Καλούμε τον Δήμαρχο Κοζάνης έστω και καθυστερημένα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να διορθώσει το μέγιστο αυτό ολίσθημα του, και τα υπόλοιπα μέλη της Δημοτικής Αρχής να επιτελέσουν τον ρόλο τους ως διοίκηση του Δήμου Κοζάνης με ότι αυτό συνεπάγεται.