Η δημοτική αρχή Κοζάνης οφείλει να παρέμβει για την ομαλή λειτουργία του Μαμάτσειου Νοσοκομείου

Το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης επισκέφθηκε την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» παρουσία του επικεφαλής της Χάρη Κουζιάκη. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Δημήτρη Σιόλιο και συζήτηση με τον Πρόεδρο των εργαζομένων του Νοσοκομείου Κοζάνης Δημήτρη Κουκουβίκη και ιατρικό προσωπικό ενώ υπήρξε τηλεφωνική επαφή με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Δυτικής Μακεδονίας Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
Το κύριο θέμα που τέθηκε ήταν η παρατεινόμενη έλλειψη προσωπικού, κυρίως ιατρικού και ειδικότερα αναισθησιολόγων, που έχει οδηγήσει το Μαμάτσειο Νοσοκομείο σε δυσλειτουργία προγραμματισμού «ψυχρών» χειρουργείων τον Φεβρουάριο. Τα έκτακτα χειρουργικά περιστατικά και τα επείγοντα χειρουργεία εκτελούνται κανονικά. Να σημειωθεί ότι από τις 6 θέσεις μόνιμων ιατρών αναισθησιολόγων που περιγράφονται στο οργανόγραμμα του Μαμάτσειου αυτή τη στιγμή καλύπτονται μόνο οι 2.
Το πρόβλημα είναι γενικότερο και πλήττει πολλά νοσοκομεία της χώρας με τις λύσεις που δίνονται να είναι βραχύβιες και προσωρινές. Ειδικότερα για το Νοσοκομείο Κοζάνης το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο αφού ακόμη και οι θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού που προκηρύσσονται συχνά μένουν κενές λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.
Ο Χάρης Κουζιάκης επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Δημοτικής Κίνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι οποίες βασίζονται στη λογική της αύξησης του μισθού του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και της πλήρους στελέχωσης του οργανογράμματος του Νοσοκομείου έτσι ώστε αυτό να αποτελεί θελκτική επιλογή για νέους γιατρούς και όχι «εργασιακό κάτεργο». Επίσης τονίσθηκε η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό για την υγεία που θα εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου παροχές σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και θα προασπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Πέρα όμως από τις παραπάνω ενέργειες που αποτελούν ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης και απαιτούν οργανωμένη πίεση, προτάθηκαν μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν εκ μέρους του Δήμου Κοζάνης στην κατεύθυνση παροχής κινήτρων για την προσέλκυση νέων γιατρών όπως χρηματικό επίδομα, επίδομα στέγης, δωρεάν πρόσβαση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, δωρεάν πρόσβαση σε επιστημονικά συγγράμματα – περιοδικά και δημοσιεύσεις μέσω της ΚΔΒΚ και κάλυψη παρακολούθησης ιατρικών συνεδρίων. Επίσης προτάθηκε η διεκδίκηση του χαρακτηρισμού του Μαμάτσειου ως «άγονης ή προβληματικής περιοχής» λόγω της απολιγνιτοποίησης, αφού με τα σημερινά δεδομένα αυτό βρίσκεται σε μειονεκτική θέση στις προτιμήσεις των νέων γιατρών. Οι παραπάνω προτάσεις θα κατατεθούν άμεσα εκ μέρους της Δημοτικής Κίνησης για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες εργασίες της νέας πτέρυγας η οποία αναμένεται να παραδοθεί από τον ανάδοχο το φθινόπωρο του 2024 και σε συνδυασμό με την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών θα αλλάξουν πολύ σύντομα την κτιριακή εικόνα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. Ευχή όλων να υπάρξει η κατάλληλη στελέχωση με το απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έτσι ώστε να σταματήσει να επαφίεται η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου μας στην αυταπάρνηση και την υπερπροσπάθεια του υπάρχοντος προσωπικού.
Κοζάνη 15/02/2024
Για την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις»