Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Easter backgrounds, scattered Easter red and white eggs on a bright red background. A place to copy. Flat position, top view.