Ενιαία στέγαση όλων των των υπηρεσιών (πλην ΚΑΠΗ και Παιδικών Σταθμών) της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας και Πολιτισμού

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Η πολυδιάσπαση του προσωπικού της Δ/νσης σε 3 διαφορετικά ακατάλληλα κτίρια δημιουργούσε προβλήματα αποτελεσματικότητας και μη αποδοτικής λειτουργίας. Τα τελευταία δύο χρόνια και αφού διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε κατάλληλα ο χώρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην Αργυροκάστρου 13 συστεγάστηκαν όλες οι δομές κοινωνικης πολιτικής του Δήμου καθώς το Κέντρο Κοινότητας

Επίλυση του χρόνιου στεγαστικού προβλήματος της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας

Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

172,800.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απόφαση ένταξης 6049.2-12-2016, Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ που παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα απο ένα συνολικό πλέγμα υπηρεσιών, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας

Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΑΠΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής υποστηρίζει οργανωτικά και συντονιστικά τη λειτουργία των οχτώ (8) Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κοζάνης. Α' ΚΑΠΗ, Β' ΚΑΠΗ, Γ’ ΚΑΠΗ, ΚΑΠΗ Αιανής, ΚΑΠΗ Καρυδίτσας, ΚΑΠΗ Κρόκου, ΚΑΠΗ Λευκοπηγής, ΚΑΠΗ Άνω Κώμης. . Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Α.Π.Η. είναι οι εξής:α. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής. β. Δημιουργία ομάδων όπως χορωδία, χορευτικό, ομάδα γυναικών. γ. Επιμόρφωση , διαλέξεις, μελέτη ειδικών θεμάτων. δ. Ψυχαγωγία, οργανωμένες εκδρομές με πούλμαν.

Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΑΠΗ

Υποδοχή και φιλοξενία Προσφύγων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

17,103.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα και δράσεις για το χρονικό διάστημα 2014-2019

Τον Χειμώνα του 2016 σε μια κρίσιμη συγκυρία η Κοζάνη δέχτηκε και φιλοξένησε 586 πρόσφυγες, αποτελώντας παράδειγμα εντός και εκτός χώρας, γεγονός που αναγνωρίστικε από ΜΜΕ, φορείς και προσωπικότητες

Υποδοχή και φιλοξενία Προσφύγων

Εξορθολογισμος και διαφάνεια στην λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ ΚΕ 23.2015

Μια επιχείρηση με ελλείματα, απλήρωτους εργαζόμενους στις δομές ΕΣΠΑ και βεβαιωμένο ταμειακό έλλειμα 180.000€ ήταν το 2014 η Κοινωφελής Επιχείρηση. Σήμερα το ταμειακό έλλειμα ελέγχεται από την Δικαιοσύνη όπου το παραπέμψαμε, όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται στηνν ώρα τους και το ταμειακό απόθεμα είναι περί τις 400.000€, χωρίς χρέη και αποπληρώνοντας σταδιακά παλαιοτερες οφειλές

Εξορθολογισμος και διαφάνεια στην λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Υλοποίηση Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

http://teba.eiead.gr/partnership/%cf%80-%ce%b5-%ce%ba%ce%bf%ce%b6%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%82/

Ο Δήμος Κοζάνης έχει ενταχτεί στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, το οποίο υλοποιεί αποτελεσματικά με κατ'εκτίμηση 700-800 ωφελούμενους

Υλοποίηση προγράμματος Επισιτιστικής βοήθειας (ΤΕΒΑ) από την Κοινωφελή Επιχείρησης

Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

100 ωφελούμενοι κάθε 10 μέρες

Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων από την Κοινωφελή Επιχείρηση

Συσσίτιο

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

79,562.38 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα και δράσεις για το χρονικό διάστημα 2014-2019

Καθημερινά διανέμονται 160 μερίδες σε πόλη και τοπικές κοινότητες

Συμμετοχή της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Μηχανισμών Αλληλεγγύης ανάμεσα σε Δήμους στα χρόνια της κρίσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Λειτουργία χώρου φροντίδας βρεφών (Baby Room) στην Κεντρική Πλατεία της πόλης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Λειτουργία Baby Room

Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

191,343.27 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016 Πράσινο Ταμείο

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΟΕ 132.2019

Η 1η φάση υλοποήθηκε με προγραμματική σύμβαση με το ΕΜΠ προυπολογισμού 105400,00€ με χρηματοδότηση από το ΕΑΠ 2012-2016 και η 2η φάση υλοποιείται με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία προυπολογισμού 85943,27€ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15,000,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απόφαση ΠΔΜ 10734.30-3-2018

Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό αστικής παρέμβασης με στόχο την ανάπλαση, ανάπτυξη και ενοποίηση του ιστορικού κέντρου από την κεντρική πλατεία, την Πλατεία Λασσάνη, την Ολύμπου και έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, από την οδό Αριστοτέλους έως την Βενιζέλου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδιασμού ξεπερνάει τα 15.000.000€. Υποβλήθηκε στην ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 το ποσό των 8.930.000,00.

Εκπόνηση και υλοποίησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 242.2015 ΑΔΣ 556.2015

Εκπονήθηκε από τα στελέχη του Δήμου (για πρώτη φορά χωρίς την συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη)

Εκπόνηση από τα στελέχη του Δήμου του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου (για πρώτη φορά χωρίς την συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη)

Ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Αναφορά ΕΣΠΑ 2007-2013

Ολοκληρώθηκαν 26 έργα ενταγμένα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 71.949.007,00€

Ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013:

Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων και δράσεων ΕΑΠ 2012-2016

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΑΠ 2012-2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παρακολούθηση Τοπικού Πόρου 2012-2016

O συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων στο ΕΑΠ 2012-2016 είναι 37.024.626,41 € (201 έργα). Από αυτά έχουν συμβασιοποιηθεί 115 έργα με ύψος συμβάσεων 13.145.209,22 €, έχουν γίνει πιστοποιήσεις με σύνολο εκταμιεύσεων 10.084.141,77€.

Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων και δράσεων ΕΑΠ 2012-2016

Υποβολή προτάσεων και ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παρακολούθηση ευρωπαικών έργων

Υποβλήθηκαν 18 προτάσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (INTERREG, HORIZON 2020, URBACT III, EUROPE FOR CITIZENS ) από τις οποίες 4 εγκρίθηκαν και 14 έχουν απορριφθεί. Οι εγκεκριμένες προτάσεις αφορούν το πρόγραμμα SYMBI (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) με προϋπολογισμό υλοποίησης 150.323,00€, το πρόγραμμα STARDUST SMART CITIES – Holistic and integrated urban model for smart cities (προϋπολογισμός υλοποίησης 316.000,00€), το «Developing INNovative SOLidarity mechanisms among municipalities in times of crisis in South East Europe» (προϋπολογισμός υλοποίησης 14.500,00€) και το πρόγραμμα WIFI4EU με προϋπολογισμό υλοποίησης 15.000,00€,

Υποβολή προτάσεων και ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Letter of support για ευρωπαϊκά προγράμματα

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παρακολούθηση ευρωπαικών έργων

Έχουν εκδηλωθεί και 19 προθέσεις (παροχή letter of support) για συμμετοχή σε προτάσεις από τις οποίες 9 έχουν ενταχθεί

Letter of support για ευρωπαϊκά προγράμματα

Ενεργή συμμετοχή σε 5 εγκεκριμένες προτάσεις ως stakeholser:

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παρακολούθηση ευρωπαικών έργων

Συμμετοχή σε εγκεκριμένες προτάσεις ως stakeholser: πρόγραμμα GRASPINO (Transnational model, strategies and decision support for innovative clusters and business networks towards green growth, focusing on green e-procurement in EE/RES for energy refurbishment of public buildings), πρόγραμμα StoRES (Promotion of higher penetration of distributed PV through storage for all), πρόγραμμα Finerpole «Financial Instruments for Energy Renovation Policies», πρόγραμμα PrioritEE «Prioritise energy efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities και πρόγραμμα LOCAL4GREEN – LOCAL Policies for GREEN Energy, BERLIN «“Cost-effective rehabilitation of public buildings into smart and resilient nano-grids using storage, SCALIBUR”: SCALable technologIes for Bio-Urban Waste Recovery, EU HEROES Project

Συμμετοχή σε εγκεκριμένες προτάσεις ως stakeholser: πρόγραμμα GRASPINO (Transnational model, strategies and decision support for innovative clusters and business networks towards green growth, focusing on green e-procurement in EE/RES for energy refurbishment of public buildings) ως stakeholder με πιλοτική εφαρμογή στο project την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 13 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης».

SYMBI (Βιομηχανική συμβίωση για Περιφερειακή ανάπτυξη προς μία κυκλική οικονομία)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

150,323.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Interreg Europe

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης

Το έργο SYMBI θα συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης που σχετίζονται με την προώθηση και τη διάδοση της βιομηχανικής συμβίωσης και κυκλικής οικονομίας από τις 7 συμμετέχουσες χώρες που αντιμετωπίζουν με τις πολιτικές εναρμόνισης με την εγκύκλιο Στρατηγικής Κυκλικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια πιο ανταγωνιστική και αποδοτική χρήση των πόρων περιοχή.

STARDUST SMART CITIES – Holistic and integrated urban model for smart cities (Ολιστικό και ολοκληρωμένο μοντέλο για έξυπνες πόλεις)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

316,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Horizon 2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εγκεκριμένο συμφωνητικό

Το έργο αφορά γενικά στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας των θερμικών υποσταθμών Τηλεθέρμανσης, εφόσον τo STARDUST χρησιμεύει ως έξυπνος σύνδεσμος, συνδέοντας προηγμένες ευρωπαϊκές πόλεις και τους πολίτες τους με τις συνδεδεμένες πόλεις που δεν είναι τόσο αναπτυγμένες τεχνολογικά.

WIFI4EU

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εγκεκριμένη σύμβαση

Η πρωτοβουλία WiFi4EU είναι ένα καθεστώς στήριξης για την παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους (π.χ. κτίρια δημόσιων διοικήσεων, σχολεία, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες).

   Συμμετοχή στο πρόγραμμα StoRES (Promotion of higher penetration of distributed PV through storage for all) ως stakeholder με πρότυπη πιλοτική εφαρμογή για τα ελληνικά δεδομένα εγκαθιστώντας συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις τρεις εγκαταστάσεις Net-Metering του Δήμου Κοζάνης (Κτήριο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρώην Δημαρχείο Δ, Υψηλάντη και Πρώην Δημαρχείο Ελλησπόντου.

Developing INNovative SOLidarity mechanisms among municipalities in times of crisis in South East Europe

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14,500.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Europe for Citizens

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απόφαση ένταξης

Ο Δήμος Κοζάνης (Τ.Κ. Αιανής) στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με τον Δήμο Αλέξινατς και Χισάρ, πραγματοποίησε πολιτιστικές δράσεις και ανταλλαγές στις τρεις περιοχές, αξιοποιώντας την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

   Συμμετοχή σε τρία προγράμματα ως stakeholder το Finerpole «Financial Instruments for Energy Renovation Policies» , το PrioritEE «Prioritise energy efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities και το LOCAL4GREEN – LOCAL Policies for GREEN Energy

Παρακολούθηση υλοποίησης Σχεδίου Δράσης αειφόρου ενέργειας Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τελική αναφορά 2011-2015

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Κοζάνης υποβλήθηκε στο Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων τον Σεπτέμβριο του 2013. Ο Δήμος Κοζάνης υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2017 την πλήρη αναφορά παρακολούθησης της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Κοζάνης. Περιλαμβάνει την καταγραφή του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών CO2 στον Δήμο Κοζάνης καθώς και μια καταγραφή της εξέλιξης των δράσεων που προτάθηκαν στο ΣΔΑΕ. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην πλήρη αναφορά η ποσοστιαία μείωση των εκπομπών CO2 στον Δήμο Κοζάνης έχει αυξητική τάση που τείνει να φτάσει τον στόχο που τέθηκε στο ΣΔΑΕ και είναι ίσος με 21,4% των εκπομπών του έτους αναφοράς (2010).

Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας δήμου Κοζάνης

Υπογραφή σύμβασης με ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ για Επιχειρηματικό πάρκο

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

452.16-5-2017 Συμβόλαιο ΒΙΠΕ

Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης υπο όρους, έκτασης στην ΒΙΠΕ Πειραιώς με σκοπό την λειτουργία μετά από πολλά χρόνια της ΒΙΠΕ Κοζάνης.

Υπογραφή σύμβασης με ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ για Επιχειρηματικό πάρκο

Εκπόνηση Κανονισμού Λαικών Αγορών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προσχέδιο Κανονισμού λαικών αγορών

Η Διέυθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει την διαδικασία σύνταξης κανονισμού Λαικών Αγορών

Δράσεις Αναβάθμισης Νιάημερου

Διενέργεια Εκδηλώσεων προώθησης αρωματικών φυτών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ημερίδα Επιστημονική προσέγγιση, Ημερίδα αρωματικά

Tην Κυριακή, 13/5/2018, έγινε ενημερωτική εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης και το Δήμο Κοζάνης με θέμα «Ημερίδα για τα αρωματικά φυτά: η επιστημονική προσέγγιση». Την Πρασκευή 10/5/2019 έγινε ημερίδα για την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών στην Μεταμόρφωση Κοζάνης.

Διενέργεια Εκδηλώσεων προώθησης αρωματικών φυτών

Διοργάνωση Εκδήλωσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Startup Euro Week Kozani 2017 InnoKozani Κοζάνη Ανοιχτή κααινοτομία

Ο Δήμος Κοζάνης , σε συνεργασία με τo Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, την υποστήριξη του ΕΒΕ Κοζάνης και της επιχειρηματικής κοινότητας, διοργάνωσε στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2017 ένα διήμερο αφιερωμένο στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στις καλές πρακτικές και στα χρηματοδοτικά εργαλεία & προγράμματα, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο. Το Σάββατο 21/10/2017 ξεκίνησε το πρόγραμμα «Κοζάνη 2017: Δράση Ανοιχτής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» μια πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Κοζάνης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας . Στη δράση συμμετείχαν 10 επιχειρήσεις και 60 φοιτητές και νέοι της περιοχής. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 25/11/2017.

 Διοργάνωση Εκδήλωσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις

Βελτίωση υποδομών για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΤΟΑ απολογισμός

Εγκατάσταση 8 ποτιστρών, 70 χαράξεις - διανοίξεις αγροτικών οδών , 8 διερευνήσεις χωροθέτησης κτηνοτροφικων ζωνων, επισκευή δικτυων υδροδοτησης 89

εργασίες για την επίλυση προβλημάτων των κτηνοτρόφων

Μελέτες εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Άνω Κώμης – Κάτω Κώμης Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

150,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

10η Συνεδρίαση ΠΣΔΜ 22-4-2019

Οι μελέτες εκπονούνται με φορέα υλοποίησης την ΑΝΚΟ ΑΕ

Δρομολόγηση εκπόνηση μελετών για αρδευτικό Άνω-Κάτω Κώμης

Διοργάνωση ενημερωτικών ημεριδων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ιχθυοκαλλιέργεις Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Απασχόλησης Δασικοί Χάρτες Αποστάξεις

Ιχθυοκαλλιεργειες (Μαρ 15), Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Ιουν 16), Απασχόληση (Νοε 16), Ενημέρωση Δασικών Χαρτών (Μαρτ 17), Αποστάξεις (Νοε 17),

Διοργάνωση ενημερωτικών ημεριδων

Δράσεις προώθησης τοπικης επιχειρηματικότητας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΤΟΑ απολογισμός

Συμμετοχή σε 11 εκθέσεις εσωτερικού: Τουριστικής προβολής, Τοπικών προϊόντων, Εμποροβιοτεχνικές , Γιορτή μελιού

Δράσεις προώθησης τοπικης επιχειρηματικότητας

Δράσεις προωθησης επιχειρηματικότητας πρωτογενους τομέα

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προγραμματική σύμβαση

Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με «Ανάδειξη και διαπίστευση Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών περιοχής Κοζάνης»

Δράσεις προωθησης επιχειρηματικότητας πρωτογενους τομέα

Δράσεις τουριστικής προβολής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 757.2017

Εκπόνηση σχεδίου τουριστικής προβολής, παραγωγή πρωτογενούς υλικού- τουριστικών οδηγών- χαρτών, προμήθεια λευκώματος, καταγραφή πεζοπορικών μονοπατιών

Δράσεις τουριστικής προβολής

Αναδιοργάνωση υπαιθριου εμποριου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 850.2019

Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου εμπορίου, χωροθέτηση μικρών εμποροπανηγύρεων επ' αφορμή θρησκευτικών εορτών και κατάρτιση αντίστοιχου κανονισμού

Αναδιοργάνωση υπαιθριου εμποριου

Δράσεις ανάπτυξης λαικών αγορών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΤΟΑ απολογισμός, Πρακτικό Επιτροπής Λαικών Αγορών κατανομής/χωροθέτησης στην Αριστοτέλους

Μετακίνηση λαικής Αιανής, γενικός ανασχεδιασμός λαικών αγορών, διαγράμμιση λαικών αγορών σε όλο το εύρος του Δήμου, έγκριση κατανομής/χωροθέτησης στην λαική της Αροστοτέλους, βεβαιωθέντα τέλη λαϊκών (2014-18): 588.000€

Δράσεις ανάπτυξης λαικών αγορών

Οργάνωση εμποροπανηγύρεων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΤΟΑ απολογισμός

Κανονισμός εμποροπανηγύρεων, αναμόρφωση πανηγυριού Δρεπάνου, βελτίωση πανηγυριού Νιαημέρου, βεβαιωθέντα έσοδα εμποροπανηγύρεων (2014-18): 808.643€

Οργάνωση εμποροπανηγυρεων

Λειτουργία αρδευτικών δικτύων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΤΟΑ απολογισμός

19 λειτουργούντα αρδευτικά δίκτυα, με 360 χρήστες κατά μέσο όρο το έτος. Τα βεβαιωμένες έσοδα (2014-18) είναι 530.176 €ευρώ. Οι βλάβες που αποκαταστάθηκαν στα παραπάνω συστήματα είναι 123

Λειτουργία αρδευτικών δικτύων

Διαχείριση υδάτων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΤΟΑ απολογισμός

Καταγραφή σημείων υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο (550), αδειοδοτήσεις χρήσεων υδάτων-άδειες εκτέλεσης έργου (314)

Διαχείριση υδάτων

Έλεγχος ποιότητας υδάτων για αρδευση και κτηνοτροφία

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΤΟΑ απολογισμός

Έγιναν έλεγχοι το 2015 (100 σημεία), το 2017(100 σημεία) και είναι σε έξέλιξη για το 2019 (103 σημεία)

  Στήριξη της εξωστρέφειας του Κρόκου Κοζάνης

Διοργάνωση Λασσανείων 2015-2019

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΣΣΑΝΕΙΩΝ 2019

Ενδεικτικά αναφέρεται το περιεχόμενο των εκδηλώσεων του 2018 που διοργανώθηκαν για δεύτερη φορά υπό την σκέπη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και σε συνδιοργάνωση με την ΚΔΒΚ και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και περιλάμβαναν: Θεατρικές παραστάσεις στις τοπικές κοινότητες από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης και το Θεατροδρόμιο, μετακλήσεις θεατρικών παραστάσεων στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης, Κινηματογραφικές Προβολές, το Jazz Festival, Τοπικές μπάντες στην κεντρική πλατεία, συναυλία της Πανδώρας, το 1ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, το Καλλιτεχνικό Σχολείο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ), την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης της ΚΔΒΚ, το 1ο Φεστιβάλ «Στις στράτες της παράδοσης», παράσταση χορού tango, τον Ευξείνειο Κύκλο (συναυλία παραδοσιακής ποντιακής μουσικής), συνδιοργανώσεις με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.

Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και νοικοκύρεμα οικονομικών

Ανάδειξη του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης μέσα από συνεργασίες με άλλα όμοια ιδρύματα σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΩΚ 2014-2019

Συμμετοχή σε πανελλήνιες συναντήσεις κιθαριστικών συνόλων (Λάρισα 2014-2015, Ιωάννινα 2017), Διοργάνωση πανελλήνιων συναντήσεων κιθαριστικών συνόλων στην Κοζάνη (2015/2016/2017), ARPEGE FESTIVAL (2015/2016/2017)

Αναδιοργάνωση λογιστηρίου – εξορθολογισμός δαπανών

Λειτουργία εικαστικού εργαστηρίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΟΑΠΝ 2014-2019

2014-2015(78 μαθητές), 2015-2016(96 μαθητές), 2016-2017 (87 μαθητές), 2017-2018(116 μαθητές), 2018-2019(96 μαθητές)

Εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής στις δομές του ΟΑΠΝ

Λειτουργία φωτογραφικού εργαστηρίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΟΑΠΝ 2014-2019

2014-2015(17 μαθητές), 2015-2016(13 μαθητές), 2016-2017 (11 μαθητές), 2017-2018(29 μαθητές), 2018-2019(14 μαθητές)

Ανάδειξη Λαογραφίας – Λαϊκού πολιτισμού

Ανανέωση και ενδυνάμωση του θεσμού της Αποκριάς

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΟΑΠΝ 2014-2019

Ανανέωση και ενδυνάμωση του θεσμού της Αποκριάς με τη συμμετοχή σχημάτων άλλων πόλεων (ομάδα κρουστών Batala Salonica) ή χωρών (σχημάτων από Βουλγαρία (Pernik), καθιέρωση ειδικής θεματικής βραδιάς στις πολυπληθείς μπάντες της περιοχής, έκθεση φωτογραφίας, οργάνωση ξενάγησης Ιστορικής Περιήγησης των ξένων επισκεπτών από διπλωματούχο ξεναγό ,υλοποίηση σεμιναρίων παραδοσιακού τραγουδιού σε συνεργασία με τους Φανούς και κατασκευής παραδοσιακής μάσκας σε συνεργασία με μαθητές και καθηγητές εικαστικών

Ανανέωση και ενδυνάμωση του θεσμού της Αποκριάς

Αναδιοργάνωση ΠΑΝΔΩΡΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

http://xronos-kozanis.gr/me-dyo-chrysa-vravia-epistefi-apo-tin-polonia-i-pandora/

Αλλαγή Καλλιτεχνικού διευθυντή Πανδώρας, δημιουργία νέου τμήματος ‘’μπαντίνας’’ καθώς και νέες δράσεις όπως η συμμετοχή για πρώτη φορά στο Καρναβάλι του Pernik στη Βουλγαρία καθώς και στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στο Rybnik της Πολωνίας από 14 – 20/6/2017 όπου απέσπασε το χρυσό βραβείο.

Αναδιοργάνωση ΠΑΝΔΩΡΑΣ

Αφιέρωμα στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Ένταξη εθίμου Μωμόγερων στον κατάλογο της Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της unesco

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

https://ich.unesco.org/en/decisions/11.COM/10.B.16

Το Αφιέρωμα στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά - Δράσεις Ευαισθητοποίησης συνδιοργανώθηκε με τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Λαογραφικό - Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης και περιλάμβανε εκπαιδευτικά σεμινάρια, προβολές εθνογραφικών ντοκιμαντέρ, εισηγήσεις, στρογγυλό τραπέζι (Κοβεντάρειο) και εορταστική εκδήλωση - παρουσίαση του εθιμικού δρωμένου των Μωμόερων για την ένταξή του στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (ΔΑΚ Λευκόβρυσης).

Ένταξη εθίμου Μωμόγερων στον κατάλογο της Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της unesco

Διενέργεια Γιορτών Πολυγλωσσίας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πρόγραμμα 2ης Γιορτής Πολυγλωσσίας 2016

Πραγματοποιήθηκαν δύο γιορτές Πολυγλωσσίας το 2015 και 2016 με 60 δράσεις κάθε χρονιά με στόχο την ανάδειξη και την προβολή όσο το δυνατόν περισσότερων γλωσσών, διαλέκτων, δράσεων διαπολιτισμού με τη συμμετοχή πολιτών της Κοζάνης, της Περιφέρειας αλλά και των Βαλκανίων

Διενέργεια Γιορτών Πολυγλωσσίας

Σεμινάριο Πολυγλωσσίας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Δελτίο τύπου απονομής

Πραγματοποίηση δύο σεμιναρίων (8 Νοεμβρίου 2014 έως 14 Ιουνίου 2015 & 13 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαΐου 2016 ) με τίτλο «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και πολυγλωσσία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση των μαθητών». Το σεμινάριο, το οποίο παρακολούθησαν συνολικά 63 εκπαιδευτικοί, πραγματεύτηκε την ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και γλωσσοδιδακτικής

Σεμινάριο Πολυγλωσσίας

Τοπικό Ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Δελτίο τύπου αφιερώματος ΑΠΚ

Έρευνα, Συλλογή, καταγραφή στοιχείων της ζώσας άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς του Δήμου Κοζάνης και έκδοση (μέσα στο 2019) λευκώματος και πρόταση ένταξης στους διεθνείς καταλόγους της UNESCO.

Τοπικό Ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς

Παραχώρηση χρήσης της Αίθουσας τέχνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 605.2014

Η Αίθουσα Τέχνης παραχωρήθηκε στο ΔΗΠΕΘΕ ως έδρα, όπου συντελούνται δράσεις, συναντήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια

Εξασφάλιση χωροταξικής διάστασης του θεάτρου

Φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου «ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ-ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Καλλιτεχνικός Απολογισμός 2016

Το Φεστιβάλ έδωσε βήμα σε 14 δυναμικά ερασιτεχνικά σχήματα της Κοζάνης και της Περιφέρειας για να αναδειξουν και να προβάλλουν το έργο τους. Το παρακολούθησαν 2.750 θεατές. Συμμετείχαν 118 συντελεστές και 128 ηθοποιοί.

Φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου – Ίδρυση Ερασιτεχνικής θεατρικής σκηνής