Φεστιβάλ «ΜΕΡΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ»

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Καλλιτεχνικός Απολογισμός 2015

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ φιλοξενήθηκαν 11 θίασοι και παρουσιάστηκαν 24 παραστάσεις και 2 νέες παραγωγές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. Το φεστιβάλ παρακολούθησαν συνολικά 6.195 θεατές, εκ των οποίων οι 1.500 ήταν μαθητές.

Εισαγωγή ενός νέου θεατρικού θεσμού «Μέρες θεάτρου»

Επέκταση και εδραίωση των θεατρικών εργαστηρίων στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογιστικά στοιχεία 2017

Εδραίωση του θεσμού του καλλιτεχνικού σχολείου,ισχυροποίηση των θεατρικών εργαστηρίων,δημιουργία θερινής Ακαδημίας.

Επέκταση και εδραίωση των θεατρικών εργαστηρίων στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες

Έμφαση σε παραστάσεις με θέμα την αναπηρία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την μετανάστευση

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Καλλιτεχνικός Απολογισμός 2015 Καλλιτεχνικός Απολογισμός 2016

Θεατρικό εργαστήρι "Το θέατρο αγαπάει την διαφορετικότητα" (2015), Art Camp/Καλλιτεχνική κατασκήνωση «Ο μεταξύ μας χώρος» (2015, 2016), Παράσταση "Προς τ'άστρα" (2016), Παράσταση "Τ'ο όνομά τους είναι" (2016)

Έμφαση σε παραστάσεις με θέμα την αναπηρία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την μετανάστευση

Συμμετοχή στο Δίκτυο των ΔΗΠΕΘΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ και ανάπτυξη συνεργασιών σε αυτό το πλαίσιο

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ ΔΗΠΕΘΕ 71.2015

Συμμετοχή στο Δίκτυο των ΔΗΠΕΘΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ και ανάπτυξη συνεργασιών σε αυτό το πλαίσιο

Έλεγχος και τήρηση των διατάξεων υπαίθριου εμπορίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πεπραγμένα Δημ. Αστυνομίας 2015-2019

Διαπιστώθηκαν συνολικά 43 παραβάσεις και επιβλήθηκαν αντίστοιχα πρόστιμα ύψους 53.500,00€

Έλεγχος και τήρηση διατάξεων που αφορούν διοκητικά πρόστιμα

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πεπραγμένα Δημ. Αστυνομίας 2015-2019

Διαπιστώθηκαν συνολικά 107 παραβάσεις και επιβλήθηκαν αντίστοιχα πρόστιμα ύψους 20.130,00€

Επαναλειτουργία ΚΕΠ Αιανής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔ 966/2014

7ο φεστιβάλ Αφήγησης και Τεχνών του Λόγου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Καλλιτεχνικός Απολογισμός 2016

Το φεστιβάλ παρακολούθησαν κατά προσέγγιση 2.710 θεατές εκ των οποίων 950 ήταν παιδιά και 180 φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας

Δραστηριότητες έτους 2015

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Καλλιτεχνικός Απολογισμός 2015

Περιλαμβάνει 8 παραστάσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, ημερίδες, δράσεις, συνεργασίες

Δραστηριότητες έτους 2016

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Καλλιτεχνικός Απολογισμός 2016

Περιλαμβάνει 11 παραστάσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, ημερίδες, δράσεις, συνεργασίες

Δραστηριότητες έτους 2017

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΠΕΘΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογιστικά στοιχεία 2017

Περιλαμβάνει 12 παραστάσεις, 3 μετακλήσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, ημερίδες, δράσεις, συνεργασίες

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,619,633.47 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα και δράσεις για το χρονικό διάστημα 2014-2019

Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,971,399.62 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα και δράσεις για το χρονικό διάστημα 2014-2019

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

201,135.23 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα και δράσεις για το χρονικό διάστημα 2014-2019

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της ΚΔΒΚ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προγραμματική Σύμβαση 20-4-2018

Στις 20/4/2018 υπογράφηκε μεταξύ ΚΔΒΚ και Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος προγραμματική σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 582.800,00€ με την οποία θεσμοθετείται η στενή σχέση των δύο βιβλιοθηκών με την δεύτερη να μεταφέρει τεχνογνωσία αλλά και υπηρεσίες στην ΚΔΒΚ

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της ΚΔΒΚ

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου οργάνωσης και λειτουργίας της νέας βιβλιοθήκης Κοζάνης 2016-2019

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εγκεκριμένος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΚΔΒΚ

Εκπονήθηκε Επιχειρησιακό Σχέδιο για την προσαρμογή της Βιβλιοθήκης στο νέο περιβάλλον

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ Δήμου Κοζάνης 776.2018 (Εγκριση ΑΔΣ ΚΔΒΚ 170/2018)

Με την 39/2016 ΑΔΣ ΚΔΒΚ συστάθηκε Κοινή Ομάδα Διοίκησης Έργου Δήμου Κοζάνης και ΚΔΒΚ για ττην αναδιάρθρωση του ΟΕΥ και του ΓΚΛ της ΚΔΒΚ αποτελούμενη από αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη των δύο φορέων

Τροποποίηση Οργανογράμματος για προσαρμογή στα νέα δεδομένα

Ανάπτυξη δικτύου επαφών για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος (πρεσβεία ΗΠΑ, προσβεία Ρωσίας, Γερμανικό Προξενείο,Goethe Institut, Ίδρυμα Λασκαρίδη, κλπ)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ανάπτυξη δικτύου επαφών για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος (πρεσβεία ΗΠΑ, προσβεία Ρωσίας, Γερμανικό Προξενείο,Goethe Institut, Ίδρυμα Λασκαρίδη, κλπ)

Διοικητική παραλαβή του νέου κτιρίου Βιβλιοθήκης και μεταφορά τεκμηρίων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 221.2018

Το έργο της μεταφοράς της Βιβλιοθήκης ξεκίνησε στις 18/4/2018 και ολοκληρώθηκε τον Αυγούστου του 2018, μαζί με την κατάθεση της απογραφής από την ανάδοχο εταιρεία. Ξεκίνησε την πιλοτική της λειτουργία στο νέο της χώρο στις 10/9/2018. Στις 10/10/2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπή Παυλόπουλου και η πλήρης λειτουργία της ξεκίνησε στις 1510/2018.

Διοικητική παραλαβή του νέου κτιρίου Βιβλιοθήκης και μεταφορά τεκμηρίων

Ενίσχυση της στελέχωσης της ΚΔΒΚ με μετακινήσεις/μετατάξεις/αποσπάσεις προσωπικού και δρομολόγηση διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός 2017, Απολογισμός 2018, ΑΠ 753.13-5-2019

Στα 5 άτομα μόνιμο προσωπικό έχουν προστεθεί, μέχρι σήμερα, άλλα 8 (μετακίνηση από Δήμο 2 ΔΕ Διοκητικών (2017) και 1 ΤΕ Νοσηλευτών (2018), μετακίνηση από ΔΕΥΑΚ 1 ΔΕ Διοκητικού (2018), απόσπαση από Αποκεντρωμένη 1 ΠΕ Ιστορικού-Αρχαιολογικού (2017), μετάταξη από ΠΕ Μεσσηνίας 1 ΤΕ πληροφορικής (2018), μετάταξη από ΠΔΜ 1 ΠΕ Ιστορίας Αρχαιολογίας (2018), μετάταξη από Αποκεντρωμένη 1 ΤΕ Γραφικών Τεχνών (2018). Παράλληλα έχει γίνει αίτημα προς την Αποκεντρωμένη για πρόσληψη 10 ατόμων προσωπικού ΙΔΑΧ διαφόρων ειδικοτήτων .

Στελέχωση της βιβλιοθήκης

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης και αύξηση της χρηματοδότησης από τον Δήμο κατά 600.000€ (σύνολο 900.000€)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΦΕΚ 906 Β 20-3-2017

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης και αύξηση της χρηματοδότησης από τον Δήμο κατά 600.000€ (σύνολο 900.000€)

Διοργάνωση 3ήμερου Forum Ιδεών 12-14/5/2017

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πρόγραμμα FORUM

Το FORUM είχε θεματολογία σχετική με τον Πολιτισμό και τις Βιβλιοθήκες, με σημαντικούς ομιλητές από πολλούς φορείς και επιστεγάστηκε με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με την Εθνική Βιβλιθήκη της Ελλάδος

Πραγματοποίηση 3ήμερου Forum Ιδεών 12-14/5/2017

Δημιουργία και κυκλοφορία του Περιοδικού ΠΡΟΘΗΚΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προθήκη

Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 5 τεύχη

Δημιουργία και κυκλοφορία του Περιοδικού ΠΡΟΘΗΚΗ

Επαναδραστηριοποίηση της Βιβλιοθήκης με εκδόσεις βιβλίων τοπικού περιεχομένου ή τοπικών συγγραφέων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός 2015, Απολογισμός 2016, Απολογισμός 2017, Απολογισμός 2018

Διενεργήθηκαν 15 νέες εκδόσεις

Επαναδραστηριοποίηση της Βιβλιοθήκης με εκδόσεις βιβλίων τοπικού περιεχομένου ή τοπικών συγγραφέων

Απογραφή όλων των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση μεταφορά βιβλιοθήκης

Η διαδικασία της μεταφοράς αξιοποιήθηκε ως ευκαιρία να γίνει απογραφή του συνόλου των τεκμηρίων και η αντιπαραβολή με το βιβλίο εισόδου, Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι γνωστό και καταγεγραμμένο όλο το υλικό της βιβλιοθήκης

Απογραφή όλων των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης

Τοποθέτηση έκθεσης Χατζάκη στη Χαρτοθήκη

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ο Χατζάκης στην Χαρτοθήκη

Τοποθέτηση έκθεσης Χατζάκη στη Χαρτοθήκη

Τεκμηρίωση 33528 βιβλίων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός 2015, Απολογισμός 2016, Απολογισμός 2017, Απολογισμός 2018

Τα στοιχεία αναφέρονται στην χρονική περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2018

Τεκμηρίωση 33.280 βιβλίων

Ψηφιοποίηση 86882 σελίδων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός 2015, Απολογισμός 2016, Απολογισμός 2017, Απολογισμός 2018

Τα στοιχεία αναφέρονται στην χρονική περίοδο 1/1/2015 έως 31/12/2018

Ψηφιοποίηση 106.445 σελίδων

Επισκέψεις/ξεναγήσεις μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νέο κτίριο της ΚΔΒΚ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός 2018

Από 29/10/2018 έως 14/12/2018 επισκέφτηκαν την βιβλιοθήκη και ξεναγήθηκαν στους χώρους της περίπου 2700 μαθητές από 40 σχολικές μονάδες

Επισκεψιμότητα Βιβλιοθήκης 298.910 άτομα

Υλοποίηση δράσεων /εκδηλώσεων /εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός 2015, Απολογισμός 2016, Απολογισμός 2017, Απολογισμός 2018

Αύξηση αριθμού δράσεων – εκδηλώσεων.Yλοποίηση συνολικά 358 δράσεις, που αφορούσαν : 59 σεμινάρια κυρίως εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες, 22 εκπαιδευτικά προγράμματα ως επί το πλείστον σε μαθητές, 147 δράσεις οι οποίες αφορούσαν παραχωρήσεις χώρων της ΚΔΒΚ, 271 ημερίδες - ομιλίες κ.α που συμμετείχαν 12.610 άτομα.

Αύξηση αριθμού δράσεων/ εκδηλώσεων

Συμμετοχή σε δράσεις/εκδηλώσεις άλλων φορέων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός 2015, Απολογισμός 2016, Απολογισμός 2017, Απολογισμός 2018

35ο Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία Θεσσαλονίκης(10/6/2017), 15η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (3-6/5/2018), 16η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (9-12/5/2019), Συνέδριο Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (15- 17/11/2017), Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και δημιουργικότητας κάθε χρόνο κ.α

Συμμετοχή σε ευρύτερες δράσεις

Περιοδική λειτουργία Μουσείο Τοπικής Ιστορίας ως χώρου εκδηλώσεων και για ξεναγήσεις μαθητών σχολικών τάξεων (μετά από συνενόηση)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΟΑΠΝ 2014-2019

Το Μουσείο Σύγχρονης τοπικής Ιστορίας δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση αλλά έπειτα από αίτηση σχολικών τάξεων για ξενάγηση μαθητών ή ως χώρος εκδηλώσεων (παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές βραδιές, κ.λπ). • Εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας εθνικής αντίστασης «Μνήμες Εθνικής Αντίστασης» συνδιοργάνωση με την ΠΟΑΕΑ & ΠΕΑΕΑ 25/11/2016 • Παρουσίαση βιβλίου Γιάννη Βούρου: Κλαίνε οι μέλισσες;» 1/2/2017 • Εκδήλωση μετονομασίας του Μουσείου σε Μουσείο Νίκος Καλογερόπουλος & «Το δόγμα Τρούμαν, το σχέδιο Μάρσαλ και ο ελληνικός εμφύλιος», συνδιοργάνωση με την Εταιρία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων, 26/8/2017

Αποπεράτωση Γηπέδου Αιανής

Λειτουργία προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού σε κλειστά γυμναστήρια και στο κολυμβητήριο

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΟΑΠΝ 2014-2019

Αερόμπικ (Γυμναστήριο Σκ'ρκας), Pilates (Γυμναστήριο Σκ'ρκας-Αγ.Γεωργίου), Aqua Aerobic (κολυμβητήριο)

Πραγματοποίηση μεγάλων Αθλητικών διοργανώσεων (Παγκόσμιο, Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τελικός κυπέλλου κ.α.)

Αξιοποίηση και λειτουργία μετά από χρόνια εγκατάλειψης του Κλειστού Γηπέδου Λευκόβρυσης με την πραγματοποίηση μεγάλων Αθλητικών διοργανώσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΟΑΠΝ 2014-2019

Αγώνες εθνικής ομάδας ανδρών βολει για τα προκριματικά Πανευρωπαικού Πρωταθλήματος, Αγώνες Εθνικής ομάδας μπάσκετ γυναικών για τα προκριματικά πανευρωπαικού πρωταθλήματος, Αγώνες εθνικής ομάδας χάντμπολ ανδρών για τα προκριματικά πανευρωπαικού πρωταθλήματος, Φάιναλ Φορ Κυπελου ανδρών χάντμπολ 2017, Φάιναλ Φορ Κυπέλου γυναικών χάντμπολ 2018, Πανελλήνιο ανοιχτό αναπτυξιακό πρατάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, 4ο & 5ο Baby Cup tae kwon do Μακεδονική Δύναμη

Αξιοποίηση και λειτουργία μετά από χρόνια εγκατάλειψης του Κλειστού Γηπέδου Λευκόβρυσης

Συνδιοργάνωση αγώνων δρόμου (Λασσάνειος, Βίκος Street Relays, Παραλίμνιος αγώνας δρόμου Ρυμνίου)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΟΑΠΝ 2014-2019

Λασσάνειας (2015, 2017), Βίκος Street Relays (2016,2017,2018), Παραλίμνιος αγώνας δρόμου Ρυμνίου (2015,2016)

Αύξηση εσόδων από αθλητικές δομές

Εγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Μετεγκατάστασης Οικισμού Ποντοκώμης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΦΕΚ Έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης

Συντήρηση – αναβάθμίση υποδομών

Αύξηση εσόδων από αθλητικές δομές

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Συνολικα για τα έτη 2014-2015-2016-2017-2018 και 2019 στο ποσο των 321.205,91

Εκτέλεση – δρομολόγηση αθλητικών έργων

Καθιέρωση αθλητικής ταυτότητας για χρήση των αθλητικών χώρων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΑΠΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Καθιέρωση αθλητικής ταυτότητας

Αναβάθμιση επίσημης Διαδικτυακής πύλης Δήμου Κοζάνης cityofkozani.gov.gr

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

21,080.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση ΑΠ 42955.20-12-2018

Έχει ολοκληρωθεί η πιλοτική λειτουργία της επίσηςμης διαδικτυακής πύλης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος διεκπεραίωσης ηέκτρονικών αιτημάτων

Διενέργεια Αθλητικών διοργανώσεων όπως Λασσάνειος δρόμος, Street relays

Ανάπτυξη σημείων ασύρματης πρόσβασης στην πόλη της Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19,269.60 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση ΑΠ 52632.3-11-2017

Τα σημεία είναι 4 : Πλατεία Νίκης (Δημαρχείο), Δημοτικός Κήπος, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ), Πάρκο Αγίου Δημητρίου

Δωρεάν προγράμματα μαζικού αθλητισμού σε τοπικές κοινότητες

Επέκταση λειτουργίας του ΜΑΝ σε κτίρια του Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6,192.07 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση ΑΠ 62413.29-12-2017, ΑΔ 39508.21-11-2018

Η επέκταση αφορά τα κτίρια της νέας Βιβλιοθήκης, της Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Τεχνική Υπηρεσία) και της Π.Χαρίση (Πολεοδομία)

Εξασφάλιση ποσού 400.000€ για επισκευή ταρτάν ΔΑΚ

Υπογραφή Συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Σχολής Καλών τεχνών το οποίο περιλαμβάνει συνεργασία σε επιμορφωτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις.

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 280.2016

Σύμφωνο Συνεργασίας με Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Προγραμματική σύμβαση με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Π.Δ.Μ. με αντικείμενο την υλοποίηση εικαστικών παρεμβάσεων σε δημόσιους χώρους της πόλης (πεζόδρομος, δημαρχείο, Κοβεντάρειο) για την αισθητική αναβάθμιση του κέντρου.

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

25,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προγραμματική με Σχολή Καλών Τεχνών

Προγραμματική με Πανεπιστήμιο για Εικαστική επιμέλεια Δημοσίων χώρων

Αναβάθμιση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Χριστούγεννα στο Φώς

Εισαγωγή θεσμού φωταγώγησης δέντρου, λειτουργία χριστουγενιάτικου χωριού, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο το εύρος του Δήμου, Ανανέωση όλου του Χριστουγεννιάτικου διακόσμου της πόλης

Αναβάθμιση Χριστουγενιάτικων εκδηλώσεων

Βραβεύσεις – Τιμητικές διακρίσεις

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 532.2017

α) Ο Δήμος Κοζάνης βράβευσε την Φιλαρμονική Πανδώρα και τον αρχιμουσικό της Π. Καραχάλιο με το Χρυσό μετάλλιο της πόλης τον Δεκέμβριο του 2015. β) Βράβευσε, επίσης, τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών με τιμητική πλακέτα, τον Φεβρουάριο του 2016 (Στο πλαίσιο του Συμποσίου λογοτεχνίας) γ) Απένειμε το αργυρό μετάλλιο της πόλης στον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό τον Οκτώβρη του 2017 (στο πλαίσιο του Συμποσίου λογοτεχνίας δ) Τίμησε τον διεθνώς αναγνωρισμένο γραφίστα Στέργιο Δελιαλή τον Οκτώβρη του 2017 ε) Βράβευσε την επιστήμονα Φωτεινή Αγραφιώτη τον Νοέμβριου του 2017 (στο πλαίσιο του Innovation), στ) Απένειμε τιμητική πλακέτα σε αθλητές του τόπου που διακρίθηκαν ζ) Βράβευσε σχολεία τα οποία κέρδισαν διακρίσεις πανελλαδικές ή διεθνείς

Βραβεύσεις – Τιμητικές διακρίσεις

Τοποθέτηση έργων του ζωγράφου Μ. Δραγώγια στο γραφείο Δημάρχου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΟΕ 5.2015

Ο ζωγράφος Μ.Δραγώγιας δώρισε 30 πίνακες ζωγραφικής στον Δήμο Κοζάνης το 2015.

Τοποθέτηση έργων του ζωγράφου Μ. Δραγώγια, τα οποία δώρισε στον Δήμο Κοζάνης το 201 , στο γραφείο Δημάρχου

Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος σε σχολεία

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός πρασίνου από 1/9/2014 έως 31/7/2019

1) Φιλοζωία που έλαβε χώρα σε 21 σχολεία (Δημοτικά, Ειδικές δομές) με 2.150 μαθητές 2) Ανακύκλωση

Δημιουργία και Λειτουργία Κέντρου Περιποίησης Βρεφών στην κεντρική πλατεία

Δημιουργία λογότυπου καλλικρατικού Δήμου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 587.2017

Νέο Λογότυπο για τον Καλλικρατικό Δήμο Κοζάνης

Υλοποίηση Σχεδίου Μάρκετινγκ Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

200,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 173.2018

Περιλαμβάνει 5 άξονες παρεμβάσεων (Κληρονομιά-Σύγχρονος πολιτισμός 40000€, Αποκριά-Ειδικά γεγονότα 30000€, Επιχειρηματικότητα 50000€, Ενέργεια-Εκπαίδευση 40000€, Τουρισμός - Γαστρονομία 40000€) και 9 υποέργα από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα 4 (λογότυπο, υπηρεσία υποστήριξης συμμετοχής σε εκθέσεις, τουριστικοί οδηγοί, λεύκωμα ιλαρίωνα).

Υλοποίηση ενεργειών σύμφωνα με το Σχέδιο Μάρκετινγκ

Υποστήριξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε σχολεία

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός πρασίνου από 1/9/2014 έως 31/7/2019

Πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα σε σχολεία, όπου συμμετείχαν 1.028 μαθητές και 53 εκπαιδευτικοί. 1) Το δάσος πνεύμονας ζωής 2) Τι τρέχει με το νερό? 3) Φροντίζω τη Σχολική αυλή 4) Δημιουργία σχολικού κήπου 5) Φροντίζω το πάρκο της γειτονιάς 6) Δενδροφύτευση 7) Εξοικονόμηση ενέργειας 8) Ημέρα της Γης 9) Let's do it 10) Οικογιορτή 11) Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 12) Εβδομάδα «Move week»

Συμμετοχή σε εκθέσεις